Architectuur

Charlois aan het Water

Rotterdam heeft de laatste jaren veel aandacht voor de kwaliteit van de rivieroevers. Was de rivier ooit de zuidelijke grens van de binnenstad, met de sprong over de Maas naar de Kop van Zuid is de rivier meer in het centrum komen te liggen.
Door
Hugo Bongers

De belangstelling voor wat er aan de rivieroevers gebeurt nam toe. Doordat er geen publiekstrekkende functies aan de oevers werden toegevoegd (integendeel: horeca, zwembad, muziekpodia en het strandje verdwenen) werd het er niet bepaald drukker op aan de oevers van de Maas, maar die oevers werden de laatste paar jaar wel een stuk groener en visueel aantrekkelijker. Als wandel- en fietsroute tussen pakweg de Euromast en de Willemsbrug ziet de waterkant er aanmerkelijk beter uit dan enkele jaren geleden.

Tot nu toe was die aandacht vooral gericht op de ontwikkeling van de Rechter Maasoever. Maar Zuid vraagt nu om aandacht. Verschillende particuliere initiatieven stellen de verbetering van de Linker Maasoever aan de orde. Groots is het plan voor een pretpark voor de leegstaande vuilverbrandingsinstallatie van de ondernemer Hennie van der Most. Interessant is het burgerinitiatief van galeriehouder Jannie Hommes en Leo van Die voor een vaste oeververbinding tussen Charlois en Katendrecht. Een brug zal er voorlopig niet komen, blijkt uit de reactie van de gemeente op hun voorstel, maar voorlopig zou een veerpont al een verbetering zijn en een positief effect kunnen hebben op het gebruik van de rivieroever nabij Charlois.

Nabij Charlois? Charlois ligt toch aan het water? Feitelijk worden de woonwijken van het water gescheiden door een dijk op deltahoogte en een strook industrie. Voor een deel is die industrie springlevend, zoals de meelfabriek Meneba met z’n 160 arbeidsplaatsen, maar voor een deel staan er verouderde panden leeg. Daar liggen mogelijkheden om wijk en water weer met elkaar in verbinding te brengen. Architectenbureau Vitibuck Architects deed uit eigen initiatief onderzoek naar de mogelijkheden op de twee kilometer lange strip tussen Maastunnel en Maassilo en organiseerde met andere partijen een debatavond. Gedurende een maand waren er verschillende activiteiten georganiseerd waarin bewoners kennis konden nemen van de plannen.

De kade aan de zuidzijde van de Maashaven biedt een mooi uitzicht op de skyline van Rotterdam. Er is, vooral door de binnenscheepvaart, nog steeds bedrijvigheid in deze haven. Die is niet zo leeg en kaal en nutteloos als de Rijnhaven. De leegstand van oude bedrijfspanden biedt nieuwe mogelijkheden voor de wijken van Charlois. Er werd tijdens de debatavond gesproken over nieuwe mogelijkheden voor toerisme en recreatie, plekken voor nieuw ondernemerschap, mogelijkheden voor scholing door middel van leer- en werkplekken. De kade zou opengesteld moeten worden voor wandelaars en fietsers, oude gebouwen zouden een nieuwe invulling kunnen krijgen, waardoor de geschiedenis van deze plek wordt gekoesterd, de cultuurhistorische waarden worden beschermd.

Misschien vind je dit ook leuk