Stadmaken

Een lerende stad reageert op verandering

“We gaan in Feijenoord op zoek naar fysieke plekken waar je uitgedaagd wordt om te leren”
Door
Hugo Bongers

“We gaan in Feijenoord op zoek naar fysieke plekken waar je uitgedaagd wordt om te leren”, zegt Bas van der Pol van AIR, samen met partner Veldacademie de initiatiefnemer van een stadslab dat zich op onderwijs en leren in de wijk Feijenoord concentreert. De directe aanleiding voor dit initiatief is de Onderwijskaart die de gemeente vorig jaar presenteerde en waarin veel informatie over dat onderwijs en het leren in heel Rotterdam was opgenomen. Maar het stadslab beperkt zich niet alleen tot onderwijs gedurende de leerplichtige leeftijd. “De noodzaak om eigenlijk je hele leven lang te blijven leren is in de samenleving van dit moment heel duidelijk. Het moet vanzelfsprekend worden dat je blijft leren, ook als je niet meer gedwongen wordt dat te doen.” 

Voor AIR en de Veldacademie staan in dit stadslab de relatie tussen demografische ontwikkelingen, gebiedsontwikkelingen en het onderwijs centraal. Hoe wordt het onderwijslandschap beïnvloed door die demografische en gebiedsontwikkelingen? Welke plekken in de stad zijn van belang als leeromgeving, welke karakteristieken hebben die plekken? Het stadslab in oprichting gaat zich op de wijk Feijenoord concentreren, een wijk die net als andere wijken op Zuid op onderwijsgebied afwijkt van de wijken op de Rechter Maasoever. En een wijk waarin de komende jaren op allerlei plekken gebiedsontwikkeling aan de orde is.

Gekozen wordt voor een stadslab dat allerlei vragen aan de orde stelt over de manier waarop ouders een goede school voor hun kinderen vinden, welke basisvaardigheden kinderen nodig hebben voor een succesvolle schoolcarrière, welke plekken in hun wijk naast de school bijdragen aan het leerproces (bibliotheekfiliaal, werkplaatsen, fablabs, ambachtelijke trajecten en dergelijke). Samen met mensen uit het onderwijsveld, mensen die wat willen met Feijenoord (investeerders, bewoners) en de opstellers van de Onderwijskaart gaat het stadslab na deze zomer beginnen met na te denken over de eigenschappen waaraan goede nieuwe leerplekken voor kinderen en volwassenen moeten voldoen. •

Misschien vind je dit ook leuk