Archief: wijkcoöperatie,Mijn werk bevindt zich in de condities van het lokale: interview met Jeanne van Heeswijk

Een interview met Jeanne van Heeswijk door Eva Visser en Hugo Bongers, waarin ze verteld over hoe ze de sociale processen van een stad als materiaal voor haar kunst gebruikt. In wat ze reactievelden noemt stuurt ze processen aan waarin groepen mensen in een stad zelf inhoud kunnen geven aan de identiteit van hun omgeving. Hierin kantelen verhoudingen met instanties en worden deelnemende groepen zelf eigenaar van processen in hun omgeving. Dit heeft onder andere geleid tot een een nieuw imago van Crooswijkers die met acties zelf hun buurt inrichten en een coöperatie voor creatieve arbeid rond de Tarwewijk in Rotterdam-zuid.Afrikaanderwijk Coöperatie: de kunst van het verbinden

Welke rol kan een ondernemerscoöperatie op wijkniveau spelen? Een onderzoek naar de situatie in de Afrikaanderbuurt, waar de organisatie Freehouse van kunstenaar Jeanne van Heeswijk het initiatief nam.