Archief: Hugo Bongers,We willen in beweging brengen wat gestold is

Het Rotterdamse kunstenaarsduo Bik Van der Pol ontving de Hendrik Chabot Prijs 2014 van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Wat zijn de thema’s en motieven van deze kunstenaars? Puntkomma besprak met hen hun ontwikkeling met een accent op de ‘Rotterdamse’ werken. Wat speelt er in de stad Rotterdam, wat valt er te verbeteren?De strijd om het publiek

Er wordt een mismatch tussen vraag en aanbod in de culturele sector in Rotterdam geconstateerd. Hoe ziet die mismatch eruit, wat kan er aan gedaan worden, maar eigenlijk ook: Moet er wel iets aan gedaan worden, waarom en zo ja hoe? Kan het cultuurbegrip worden opgerekt opdat meerdere groepen binnen het bereik van de cultuursector vallen?Ondernemerschap, vernieuwing en publiek; De gemeente neemt inhoudelijk afstand tot de cultuursector

Wat zijn de plannen voor het toekomstig cultuurbeleid van de gemeente Rotterdam? Hugo Bongers maakt een dwarsdoorsnede uit verschillende documenten die de laatste tijd over kunst en cultuur zijn opgesteld en analyseert de tendensen daarin. Het lijkt erop dat de cultuursector op grotere afstand van de politiek wordt geplaatst.De aanval: recensies over de expositie over het bombardement van Rotterdam

Twee recensies over “DE AANVAL” een expositie over het bombardement van Rotterdam door Hugo Bongers en Linde Varossieau. Een expositie met veel informatie vanuit Nederlands en Duits perspectief en hoe zit het met verzoening?Woody van Amen: Nieuwe romantiek in een duistere stad

Een interview met Woody van Amen na aanleiding van een expositie in de Tent. Een verhaal hoe hij geassocieerd met stromingen als Pop-Art en Het Nieuwe Realisme in de belangstelling kwam, maar zelf de nieuwe stroming ‘New Romanticism’ uitriep. Ook het kunstklimaat in Rotterdam en zijn relaas over de kunstenaarssociëteiten in Rotterdam. Interview door Kees Vrijdag en Hugo BongersArt Rotterdam Week 2015

Een terugblik op de beursweek Art Rotterdam 2015 die niet elitair, maar wel verrassend en vernieuwend was. Door Arnold Westerhout en Hugo BongersThe Value of Nothing: Over de waarde van kunst

Artikel door Hugo Bongers: Wat is de waarde van kunst? Ligt die in de prijs die er voor wordt bepaald, in de marktwaarde? Of zijn er andere waarden in het spel? Waarom wordt waarde versimpeld tot lijstjes in de krant met veilingprijzen van kunstwerken en drukbezochte tentoonstellingen of tot een aantal sterren bij een kunstrecensie? In de tentoonstelling The Value of Nothing die TENT dit najaar organiseerde werd gezocht naar een andere invulling van het begrip waarde. Een waarde naast de gangbare financieel-economische maatstaven. De tentoonstelling riep, wellicht onbedoeld, nog een vraag op: Hoe ondersteun je eigenlijk geëngageerde kunstenaars binnen de muren van het beschermde reservaat van museum of presentatie-instelling?Mijn werk bevindt zich in de condities van het lokale: interview met Jeanne van Heeswijk

Een interview met Jeanne van Heeswijk door Eva Visser en Hugo Bongers, waarin ze verteld over hoe ze de sociale processen van een stad als materiaal voor haar kunst gebruikt. In wat ze reactievelden noemt stuurt ze processen aan waarin groepen mensen in een stad zelf inhoud kunnen geven aan de identiteit van hun omgeving. Hierin kantelen verhoudingen met instanties en worden deelnemende groepen zelf eigenaar van processen in hun omgeving. Dit heeft onder andere geleid tot een een nieuw imago van Crooswijkers die met acties zelf hun buurt inrichten en een coöperatie voor creatieve arbeid rond de Tarwewijk in Rotterdam-zuid.Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam 2014: van vleermuiskasten tot stofstromen

Over twee publiekstentoonstellingen tijdens de Internationale Architectuurbiënnale Rotterdam aflevering 2014Het is je eigen victory als je iets haalt.

Interview met Aruna Vermeulen,directeur van het HipHopHuis Rotterdam, over haar persoonlijke ontwikkeling van break dancer tot leider van een succesvolle kunstinstelling in Rotterdam