Archief: cultuurparticipatie,De strijd om het publiek

Er wordt een mismatch tussen vraag en aanbod in de culturele sector in Rotterdam geconstateerd. Hoe ziet die mismatch eruit, wat kan er aan gedaan worden, maar eigenlijk ook: Moet er wel iets aan gedaan worden, waarom en zo ja hoe? Kan het cultuurbegrip worden opgerekt opdat meerdere groepen binnen het bereik van de cultuursector vallen?Cultuurscouts: verbinden en netwerken met een focus op bewoners

Artikel naar aanleiding van interviews met cultuurscouts in Rotterdam.
Door Hugo BongersCultuurparticipatie in de leefwereld

Deel 1 van een serie over de relatie tussen kunst, cultuur en de leefwereld van de burger.
Door Hugo Bongers