Archief: cultuurbeleid,De strijd om het publiek

Er wordt een mismatch tussen vraag en aanbod in de culturele sector in Rotterdam geconstateerd. Hoe ziet die mismatch eruit, wat kan er aan gedaan worden, maar eigenlijk ook: Moet er wel iets aan gedaan worden, waarom en zo ja hoe? Kan het cultuurbegrip worden opgerekt opdat meerdere groepen binnen het bereik van de cultuursector vallen?Ondernemerschap, vernieuwing en publiek; De gemeente neemt inhoudelijk afstand tot de cultuursector

Wat zijn de plannen voor het toekomstig cultuurbeleid van de gemeente Rotterdam? Hugo Bongers maakt een dwarsdoorsnede uit verschillende documenten die de laatste tijd over kunst en cultuur zijn opgesteld en analyseert de tendensen daarin. Het lijkt erop dat de cultuursector op grotere afstand van de politiek wordt geplaatst.Schiedammers moeten ruim baan maken voor de kunst. Anders verdort hun stad.

Han van der Horst reageert op recente problemen bij het Stedelijk Museum Schiedam (dat voor een aanzienlijk deel door Rotterdammers blijkt te worden bezocht). Hij bespreekt de boeiende geschiedenis van dit instituut en geeft een korte schets van het culturele leven in deze buurgemeente met zijn rijke historie. Een duidelijk advies wordt geformuleerd: “Schiedammers moeten de kunst ruim baan geven. Anders verdort hun stad.”Aan de vooravond van de nieuwe barbarij: waar kantelt de cultuur

Een cultuurfilosofisch artikel van Kees Weeda naar aanleiding van het boek de Barbaren van Alessandro Baricco over hoe culturele vernieuwing kan ontstaan door het loslaten van gevestigde culturele tradities. Rotterdam heeft juist een imago van vernieuwing, we breken alles af en bouwen iets nieuws. Wat betekent deze denkwijze voor nieuwe culturele vormen in Rotterdam? Hoe kan het cultuurbeleid, als het op traditioneel gerichte culturele normen blijft handhaven, deze nieuwe vormen van cultuur faciliteren?De raket of de verschroeide aarde

Bewerking van een lezing over de toekomst van het kunstbeleid en de positie van de kunstinstellingen daarin.
Door Hajo Doorn